عزت و احترام به پاسپورت ایرانی برنگشت ...

از پلاس مرتضی احمدی:

با تعلیق سفر حج عمره به دستور رئیس جمهور؛ ایشان رسما پذیرفتند که نه تنها عزت و احترام به پاسپورت ایرانی برنگشت، بلکه بی احترامی و هتک حرمت به پاسپورتهای ایرانی بیشتر شده است!

رئیس جمهور در ایام تبلیغات گفته بود: «به همه هموطنان قول خواهم داد که بزرگان و افتخارات ایران را و میراث فرهنگی ایران و بزرگانی که برخی همسایگان در حال تصاحب آنها هستند را که جزو تاریخ و فرهنگ ما است برمی‌گردانم و همچنین قول می‌دهم که احترام را به پاسپورت ایرانی برگردانم»

پیش از این نیز امریکا از دادن ویزا به نماینده ایران در سازمان ملل امتناع کرده بود. همچنین سفارت فرانسه در تهران نیز در اقدامی خارج از عرف، متقاضیان سفر به فرانسه را ملزم کرده است که برای سفر به فرانسه باید عکس بدون پوشش سر (بدون حجاب) ارائه دهند.

/ 0 نظر / 27 بازدید