آقا خان، یک پیرمرد محترم پولدار بازنشسته است!

#اعتراض* دانشجویان به بابابزرگ#فتنه*
#اقا_خان* ازدرب فرعی خارج شد!!*
#حاجاقا_خاطره
راستی دوستان این خبر راسته? ???!!!یک اقایی گفت#جونیور. م_ه (مهدی هاشمی رفسنجانی) کلی وقته که ازادله! !!!!!!
ایا احمدی نژاد با دوسه تا اطرافیان مثل رحیمی که فسادش (چهارمیلیارد)مربوط به زمان خاتمی بوده واز *#خاتمی** پست گرفته میشه دزد?!!!!بعدهاشمی با م_ه خود و فایزه فتنه گروشترسوارش با خانم بریزید توخیابون هاش با کلی روزنامه ها زنجیری وغول رسانه ای با باغ پسته و. ...میشه ایت الله! !!!!!*
#مهدی_هاشمی
دفترچه خاطرات!!ارمان
!
#خشم_هاشمی

/ 0 نظر / 32 بازدید