آیت الله خامنه ای موافقت نامه را نپذیرفته بود!

برگی مهم از پرونده هسته ای
پس از نهایی شدن موافقتنامه پاریس، گروه مذاکره کننده راضی و خوشحال برای شرکت در نشست حکام اژانس به وین رفت. زمانی که ما در آنجا بودیم، اخبار تکان دهنده ای از تهران رسید آگاه شدیم آیت الله خامنه ای موافقت نامه را نپذیرفته بود.

/ 0 نظر / 52 بازدید