این دلواپسی برای بچه‌های جنگ مفهوم خاصی دارد

#عاملان_قطعنامه  = #عاملان_توافقنامه  
این دلواپسی برای بچه‌های جنگ مفهوم خاصی دارد
قاسمی ادامه داد: این دلواپسی برای بچه‌های جنگ مفهوم خاصی دارد. در یک سال یا دو سال آخر جنگ، اتفاقاتی رخ داد که یک گیجی برای بچه‌های جنگ در پی داشت. در یک سال اخیر ماهی یک عملیات رخ می‌داد و زمین‌هایی که ما با خون گرفته بودیم را از ما می‌گرفتند.امام در این مقطع همه را به جنگ فرامی‌خواند و می‌گوید همه چیز باید در استخدام جنگ باشد. شد؟ نشد! وی افزود: نظامیون بریدند، فرمانده‌شان استعفا داد و امام نپذیرفت. حالا می‌گوید من رکب خورده‌ام و نامه را برای امام ننوشته بودم. از آن طرف دولت هم وضعیت مشابهی داشت.........
وی با بیان اینکه بنده دیگر نباید قطعنامه ۵۹۸ را بخوانم، اظهار داشت: ما این قطعنامه را پذیرفتیم اما پس از آن چه اتفاقاتی افتاد؟! پس از اینکه پذیرش قطعنامه انجام شد، سه شبه ۶۰ درصد زمین‌هایی را که ظرف ۸ سال پس گرفته بودیم، از ما گرفتند.این‌ها را به شما نگفتند تا از تاریخ ۵۹۸ درس نگیرید!فضا وقتی گرد غبار می گیرد، خواص هم نمی تواند کاری کنند. جرات نمی‌کنند همان پیام سه خطی امام را هم برایتان بخوانند.

/ 0 نظر / 21 بازدید