# حسن_روحانی

اعتراضهای مردم به سیاستهای دولت حسن روحانی در راهپیمایی 22 بهمن 92

        تابلو نوشتها-مشهد-22بهمن   تابلو نوشت ها- مشهد- 22 بهمن   تابلو نوشت ها- مشهد- 22 بهمن  تابلو نوشت ها- مشهد- 22 بهمن تابلو نوشت ها- مشهد- ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید