نطق نامطهر

مطلب از پلاس امیر امید نژاد

در تنگنای قرار دادن کشور،توسط دشمنان خارجی مان از یک طرف و هزینه درست کردن مجدد برای جمهوری اسلامی توسط مغرضین،معاندین و بی عقل های داخلی از یک طرف
چقدر امام خمینی از دست این دسته بی عقل در کشور می نالیدن.روزی خواهد رسید که ناله های امام خامنه ای را در این 30 سال باید بخوانیم و گریه کنیم....
فردای واقعه به محضر امام زمان(عج) شکایت این همه خالی کردن پشت اسلام و جمهوری اسلامی ایران را خواهیم کرد....
آن روز دیگر نه روزنامه آرمانی هست و نه ابتکاری . . .
نصرت الهی با ماست،نه روزنامه هایتان می تواند اینجا را ترکیه و مالزی کند و نه آدم هایتان ....

/ 1 نظر / 18 بازدید
امیدنژاد

سلام تشکر از نشر پست حقیر. بسیار ممنون