آقای فیروز آبادی،رهبری خطاب به امثال شما صحبت کردن

آقای فیروز آبادی،رهبری خطاب به امثال شما صحبت کردن،که حق را نا حق می کنید

بیانات رهبری در دیدار قهرمانان و ورزشکاران مسابقات آسیایی و پارا آسیایی1-11-93
از تخلّفاتِ قانونی هم بشدّت پرهیز بشود؛ چه تخلّفات بین‌المللی، چه تخلّفات قانونی مربوط به داخل کشور. این‌جور نباشد که معنای قهرمان‌محوری در ورزش این باشد که هر تخلّفی شد، نادیده گرفته بشود؛ نه، تخلّف تخلّف است؛ از بالا تا پایین؛ مسئولین و غیر مسئولین، زبدگان و غیر زبدگان، قهرمانان علمی و قهرمانان ورزشی و قهرمانان صنعتی و قهرمانان سیاسی و هرکدامشان وقتی تخلّف کردند، باید مثل تخلّف با آن برخورد بشود. سهل‌انگاری و سست‌انگاری در مسائل ورزش هیچ صلاح نیست.

/ 0 نظر / 19 بازدید