کاریکاتورت هم قشنگه!

از پلاس خودم:

ببین چقدر روزنامه های اصلاح طلب دوستت دارند؟!
ببین روزنامه مردم امروز متعلق به مجرم فتنه 88 بنام قوچانی، خودش می برد و بفاصله چند روز بعد تر، روزنامه طرفدار فتنه که مدیر مسئول قبلی آن، هم اکنون در صدای آمریکا انجام وظیفه می کند، می دوزد؟! (روزنامه قوچانی چند روزی است که دارد منتشر می شود-این دو روزنامه یک واقعه خبری را نشر و تکذیب می کنند!)
3صفحه روزنامه آفتاب یزد به احمدینژاد پرداخته ! این روزنامه نوشته بازگشت احمدی نژاد، یک خطر هست !!! و باز نوشته، این مرد پرحاشیه در این ایام سکوت خبری کرده است!!
از سکوتت دکتر عزیز به خشم آمده اند ...
تو که بقول امام جمعه مشهد مرده ای و تمام شده ای پس از چی می ترسن؟!
سخن امام جمعه ای که تیتر بی بی سی و تمام سایتهای ضدانقلاب و غیره می شود!!!
#احمدی_نژاد #اصلاح_طلبان #اصولگرایان #مردم_امروز #آفتاب_یزد #فتنه

/ 0 نظر / 22 بازدید