پل ورسک و رضاخان !

یکی دیگر از #چرندیات این است که میگویند "وقتی رضاخان میخواست پل ورسک رو افتتاح کنه دستور داد خانواده‌ی مهندس سازنده‌ی پل را زیر پل بگذارند تا اگر پل فروریخت نژاد عاریایی ..."
یعنی مزخرف تر از این حرف نشنیدم. درحالیکه از مراحل مختلف ساخت این پل توسط شرکت کمپساکس عکسبرداری شده, و طراح پل کتاب نوشته و... هرگز هیچ سند و گزارشی در خصوص این افسانه هیچ جایی ثبت نشده است.
اصولا شاهنشاهی که با یک تلگراف توسط سفیر یک سفارتخانه عزل شده و از کشورش اخراج و به دقوز آباد تبعید شود, غلط میکند با خانواده‌ی یک مهندس معتبر اتریشی چنین برخوردی کند! #چه_غلطا
/ 1 نظر / 13 بازدید
بهزاد

باز گويا مشتي غار نشينان متحجر فرهنگ خزعبليات و افسانه عرب از خواب ندشناك خود بيدار شدند و بر تاريخ اين مملكت دست درازي كرده اند.......اي تو كه نداري خبر از پيش/ ببند ان چاكراهه اضاف صورت را حضرت اقا جنابعالي گويا انقدر در توهمات مشتي اخوند و مزخرفات مسلك خود گير كرده اي كه فرق روايت تاريخي و سند را نميداني و به دنبال پيدا كردن سند از كتاب و جادو جنبل هستي!!!!!!!!!!! حضرت به اصطلاح دلنشين.....بجاي اين چرنديات درست زندگي كن