رفراندوم مردم در خصوص اقدامات دولت در مقوله اقتصاد مقاومتی !!!

برنامه پایش در سؤال نظرسنجی دیشب خود از مردم پرسیده بود به تلاش‌های مسئولان اقتصادی برای مقاوم کردن اقتصاد چه نمره‌ای می‌دهید؟ بینندگان می‌توانستند عدد یک تا بیست را به عنوان نمره به مسئولین انتخاب کنند.
در این نظرسنجی که حدود 259 هزار نفر شرکت داشتند، 165 هزار نفر نمره یک تا 9 را انتخاب کردند که سهم نمره یک حدود 87 هزار نفر (بیشترین سهم از میان گزینه‌ها) بود. 23 هزار نفر نمره 10، 17 هزار نفر نمره 15 و 9 هزار نفر نمره 20 به این عملکرد داده‌اند.
همچنین در نظرسنجی دیگری که از 151 اقتصاددان، خبرنگار اقتصادی و نماینده انجام گرفته بود، 74 نفر (بیش از 50 درصد) نمره یک تا 9 دادند که سهم نمره یک 20 نفر و نمره 5، 22 نفر بود. 15 نفر نمره 10، 3 نفر نمره یازده،12 نفر نمره 12، 8 نفر نمره 13، هفت نفر نمره 14 و 10 نفر نمره 15 داده بودند. همچنین 4 نفر نمره 16 و 17 داده و بالاخره 5 نفر نمره 18 داده‌اند.

/ 0 نظر / 26 بازدید