ابراز احساسات نماینده ایالات متحده در شورای امنیت سازمان،پس از تصویب قطعنامه!

از پلاس صادق فرامرزی:

هگل میگوید همه رویدادها و شخصیت ها در تاریخ گویی دوبار رخ میدهند.وی فراموش میکند که اضافه کند:نخست به صورت "تراژدی" و بار دوم بصورت "کمدی"... «کارل مارکس»
بعد از حوادث یازده سپتامبر و در حالیکه بیش از یک قرن از تکمله سخنان هگل توسط مارکس گذشته بود،اسلاوی ژیژک گفت چه بسا تکرار کمدی وحشتناک تر از تراژدی اولیه باشد!
اگر دوازده سال پیش وقتی پشت درهای بسته سعدآباد تیم روحانی و ظریف در حالیکه به خیال خود برای اختلاف بین سه کشور اروپایی و آمریکا تعلیق داوطلبانه را پذیرفتند چنان "تراژدی"ای برای دانشجویان شکل گرفت که از شدت شعارهایشان چند بار کنفرانس خبری روحانی قطع شد.اگر در آن روز تراژدیک وقتی یوشکا فیشر قهقهه میزد خیلی ها سرخورده و منزوی شدند هیچگاه فکر نمیکردند دوازده سال بعد،آن تراژدی تکرار شود اما آنقدر "کمدی" شده باشد که پس از خنده های ظریف از تعلیق هشت ساله صنعت موشکی و ممانعت پنج ساله ایران از صادرات حتی گلوله کلاشینکف هزارها نفر تا صبح در خیابان ها بخندند و برقصند و در کنار شاسی بلندهایشان سلفی بیاندازند!
حالا بعد از دوازده سال روحانی و ظریف با قبول محدود کردن سیستم امنیتی کشور به خیال خود بین اسرائیل و آمریکا اختلاف انداخته اند و با لبخندی مغرورانه میخواهند از جهل حاصل از گذر ایام مردم استفاده کنند و بگویند سنگی که جماعت افراطی غرب ستیز با شش قطعنامه شورای امنیت در چاه معیشت مردم انداختند را در آوردند اما خودشان میدانند هر شش قطعنامه در چارچوب حقوقی توافقاتشان در سعدآباد و به جرم فک پلمپ تاسیساتی صادر شد که در آن روز تراژدیک برای چند سال و در جهت اعتماد سازی بستند اما آژانس آن را تعلیق دائمی تفسیر کرد و در پاچه مذاکره کنندگان بعدی رفت!
اگر ده سال بعد از آن روزهای تراژدیک همه با دیدن فیلم التماس ظریف به البرادعی برای ممانعت از شکست پرونده هسته ای که منجر به شکست جناح سیاسی ظریف در انتخابات میشد لبخند تلخی زدیم تا به استقبال کمدی برویم شاید ده سال دیگر در فیلمی جدید پای این کمدی تلخ گریه کنیم و ببینیم موشک های دوربردمان را زندانی کردیم تا جناح ظریف برای انتخاب مجلس سوژه تبلیغاتی داشته باشد!
قطعا موشک های بالستیک ما(همان ها که دربستی تا خود تل آویو میروند) خط قرمز است و این خط قرمز،توافق کمدی وین را به چالش میکشد و اگر شش قطعنامه به دسترنج اعتماد سعدآبادی ها به خورد ملت رفت و به نام دیگران تمام شد،قطعا روحانی عواقب آنچه که امروز تصویب شد را نه به نام خود که به نام دیگران تمام خواهند کرد!
حاشا که در قهقهه این"کمدی"سلفی بیاندازیم...!

توضیح عکس:ابراز احساسات نماینده ایالات متحده در شورای امنیت سازمان،پس از تصویب قطعنامه جدید!
اضافه شده توسط احمد عمویی:
مواظب باشید یکموقع غرور ملیتان آسیب نبیند؟!!!
حتما بچه های تیم مذاکره کننده غیرت ملی دارند واز این تصاویر تا الان انشاء الله دق کرده اند!
یک مطلب مشهوری هست که میگه غربی ها، از این حضرات بعنوان فاحشه استفاده خواهند کرد ولی هیچگاه اینها را بعنوان همسر دائم نخواهند گرفت!

/ 0 نظر / 68 بازدید