آیا کشور ایران، منزوی است؟

آقای روحانی گفتن کشور "کشور با انزوا نمی‌تواند رشد مستمر داشته باشد."
آقای روحانی میشه همین انزوا انزوایی که بارها از آن گفته اید را ترجمه کنید؟!
الان مگر دولت یازدهم طی 18 ماه، به ادعایخودتان همه مشکلات اقتصادی را حل نکرده؟!
مگر دولت شما تورم را 17 درصد و رشد اقتصادی را از منفی 7 به مثبت 4 نرسانده؟!
مگر دولت شما این کارهای خوب را با دادن یارانه و سبدکالا انجام نداده؟!
بالاخره دروغگوهستین یا راستگو؟!
اما در خصوص رفراندوم یا همان همه پرسی، دکتر محمود احمدینژاد در اسفند 88 آنرا بیان کرد درموضوع یارانه ها هرچند نباید بیان می کرد چرا که همه پرسی بزرگی در خرداد 88 برگزار شد و مردم به همان سیاستها و حرفهای دکتر رای داده بودند ولی مجلس نمی خواست بپذیرد!!!
در ضمن برای رفراندوم، موافقت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس را لازم دارد.
دوستان دوستدار انقلاب حواسشان جمع باشد که مجلس آینده خیلی خیلی مهم است و رفراندوم برای مسائل اقتصادی همچون یارانه اصلا اهمیتی ندارد در مقابل برخی چیزهایی که امروز در ذهن شیاطین می گذرد!
/ 0 نظر / 17 بازدید