توهین به امام راحل در مقابل رئیس جمهور دارای سوابق امنیتی!

-سخنرانی حسن روحانی در دانشگاه علوم پزشکی در جمع مقداری از لجن های سبز
-دیدم عکس سر و ته گرفته شده، درستش کردم.

/ 0 نظر / 20 بازدید