فشار و انتقاد تند از یک جایی که بگذره طرف رو پرت می‌کنه ...

نقد درست ولی انصاف باید داشت؛
توان نوشتن دیالوگ یک دانه سکانس را نداریم، ولی «به دهنمکی نقدهای جدی داریم» ! [جمله معترضه] در مورد معراجی‌ها، نقدتان را لابلای تشویق‌تان بیان کنید وگرنه همین‌ دهنمکی را هم از دست می‌دهید. آقا فشار و انتقاد تند از یک جایی که بگذره طرف رو پرت می‌کنه؛ همین کمال تبریزی پس از ساخت مارمولک بر اثر فشار حزب‌الله‌ی‌ها افتاد در دامن روشن‌فکرها - حواسمان جمع باشد.

در پایان هم عرض کنم، دهنمکی خیلی در حق تشکلی‌ها لطف کرده که آن‌ها درست نشان داده وگرنه آن‌هایی که در بطن ماجرا هستند می‌دانند اینها تندتر از این حرف‌ها هستند، که این یک سوزن به خود است - در مورد فرید چهاردانگه وزه هم باید عرض کنم که این شخصیت‌ها را با چشم خودم دیدم و تائید می‌کنم، حالا در فیلم کمی اغراق شده ولی چیزی اضاف نشده - و اینکه دهن قرتی‌ها رو هم صاف کرده و آدم‌هایی فریب‌خورده نشان‌شان داده - باید خدا را شکر کرد که خیلی از مسائل را برای پدر مادرهایی که فرزند در دانشگاه دارند یا می‌خواهند بفرستند باز نکرده.

مطلب مرتبط :

از معراجی ها خوشم میاد ...

/ 0 نظر / 20 بازدید