سال‌روز سیلی عدالت‌خواهان بر صورت اشراف‌گران

#سوم_تیر، سال‌روز سیلی عدالت‌خواهان بر صورت اشراف‌گران و وادادگان مبارک؛
دشوارترین مبارزه، مبارزه غریبانه است. کشته شدن در میان هیاهو و هلهله دوستان و تحسین عامّه مردم، چندان دشوار نیست. وقتی انسان به سمت میدان نبرد میرود، آحاد جامعه نسبت به او یا منکرند، یا غافلند، یا کناره میجویند و یا در مقابلش میایستند. کسانی هم که قلباً وی را تحسین میکنند و تعدادشان کم است - جرأت ندارند زبانی به تحسینش بپردازند. امام خامنه‌ای - ۱۷ خرداد ۱۳۷۳

بیانات: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2718
عکس: #195752>http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=24484#195752

/ 0 نظر / 19 بازدید